BIGI BON

De projecten van Stichting Bigi Bon richten zich op inclusie. Zoals aangegeven in de statuten, heeft de stichting heeft ten doel het verbeteren van de positie van immigrantengemeenschappen in het algemeen en met name de afro gemeenschappen, door middel van kennisvermeerdering via media gerelateerde activiteiten en het bieden van leerondersteuning. Ook: het vergroten van de kansen van mensen, en met name jongeren uit de voornoemde gemeenschappen.


Bigi Bon is Sranan voor Grote Boom, hetgeen refereert aan onze filosofie dat Grote Bomen veel Schaduw bieden; onze generatie leeft onder het wakend oog van de vorige en wij hebben de opdracht om een wakend oog te hebben op de volgende generaties.


Grote bomen bieden beschutting, bescherming, behuizing en voeding aan andere wezens in het bos, zoals volwassenen bescherming dienen te geven aan kinderen.

Sinds haar oprichting heeft de stichting verschillende activiteiten ontplooit, waaronder:

  • Ouderparticipatie initiatieven bij het Weekend College van Amsterdam Zuidoost
  • Fietsspeurtochten tijdens de covid lockdowns met migrantenstudenten langs “belangrijke” gebouwen in Amsterdam waardoor zij hun stad beter leerden kennen
  • Een boekclub in de zomer van 2021 voor jongeren in Amsterdam Zuidoost
  • Het schrijfproject Onvertelde Verhalen waarmee schrijvers verslag doen van verhalen uit de afro gemeenschap
  • De OZOSchool (zomerschool) in Amsterdam om vmbo afgestudeerden voor te bereiden op hun mbo loopbaan
  • Sankofa, het bezoek aan Ghana, waar het portret van vrijheidsstrijder Koning Broos werd toegevoegd aan de collectie van een museum
  • Het Project Memre waarmee afro Nederlanders in de digitale archieven op zoek gaan naar vergeten verhalen uit hun verleden
  • Het initiatief Kleur de Kamer, dat ondersteuning biedt aan de politieke kandidaten van Kleur

PROJECT REMEMBER STATIA; MAKE THE CONNECTION

Het Project Remember Statia (St. Eustatius) gaat in oktober 2023 van start, met ondersteuning van het Mondriaan Fonds. In samenwerking met de Afrikan Burial Ground foundation gaan wij op zoek naar verhalen uit het verleden van de Afrogemeenschap op het eiland.

Lees hier meer


PROJECT TURNING GENERATIONAL TRAUMA UPSIDE DOWN

Voor de zwarte gemeenschap manifesteert de impact van eeuwen van ongeadresseerd trauma zich vandaag de dag nog steeds. En hoewel een deel daarvan zeker te wijten is aan aanhoudend sociaal onrecht, zou een deel van de impact heel goed erfelijk kunnen zijn.

In november 2023 nemen wij een AfroSurinaamse familie op een weekend retreat, om onder begeleiding van therapeuten te werken aan kwesties uit hun verleden die hun heden bemoeilijken.

Uit dit project komt niet alleen documentaire, maar ook een blauwdruk voor hoe de Zwarte gemeenschap haar generationele trauma kan managen.

Lees hier meer


2024: PROJECT OZOZONE

Een project dat vmbo-studenten voorbereidt op het mbo. Twee keer per jaar, voorjaars- en herfstvakantie, organiseren we een inclusief programma van een week dat toekomstig mbostudenten
helpt de juiste vervolgopleiding te kiezen, die past bij hun talenten en interesses.

Dit project is een vervolg op het traject OZOSchool


2021-2022 Project Memre; portretten van vergeten helden

De Zwarte gemeenschap heeft een onaangeroerde schatkist aan nooit vertelde verhalen. Het verleden van de nakomelingen van totslaafgemaakten is immers niet alleen een aaneenknoping van marginalisatie en kommer en kwel; er komen ook tal van mooie verhalen in voor, van heldendaden, van liefde, van ondernemerschap, die voortleven in families maar door de eurocentrische geschiedschrijving gemakshalve genegeerd zijn. 

AFRO Magazine en haar moederstichting Bigi Bon doen met Project Memre een poging om enkele van deze verhalen uit de vergetelheid te lichten en de narratief over de gemeenschap te beïnvloeden. Project Memre wordt uitgevoerd met ondersteuning van het Fonds voor Cultuurparticipatie.

Lees hier meerWe named our foundation Bigi Bon. In honor of the ancestors, The Big Trees. 
They watch over us all, just like every Big Tree provides shade, food, protection and shelter to other beings that it towers over. Just like the current generation should provide protection, care and guidance to the next generation. That is the Bigi Bon mission.