Stichting bigi bon

Stichting Bigi Bon werd in 2020 opgericht en heeft sindsdien projecten uitgevoerd die zich richtten op inclusie.

Zoals aangegeven in de statuten, heeft de stichting heeft ten doe het verbeteren van de positie van immigrantengemeenschappen in het algemeen en met name de afro gemeenschappen, door middel van kennisvermeerdering via media gerelateerde activiteiten en het bieden van leerondersteuning.

Ook: het vergroten van de kansen van mensen, en met name jongeren uit de voornoemde gemeenschappen.

Bigi Bon betekent “Grote Boom” in het Sranan.

De stiching staat bij de Kamer van Koophandel geregistreerd met het KVK nummer 81816863. 

ADRES: Entrada 300, 1114 AA Amsterdam-Duivendrecht Unit 2.10

Email: info@bigibon.nl

Bank: NL56 BUNQ 2058 6250 13

Bestuur:

Marvin Hokstam, voorzitter;

Charita Faverus, secretaris;

Marjan Landstra, penningmeester.

Directeur: Lisa Veldboom